Jídlo
Mletý zeolit jako součást hnojiva v pouštních oblastech?

Mletý zeolit jako součást hnojiva v pouštních oblastech?

Když jednoduše smícháme zeolit s určitým druhem organického odpadu může vzniknout silné a dobré hnojivo. Směs organických odpadů z velkochovů kuřat a porézní sopečné horniny plné zeolitu může brzy ve velkém pomoci při kultivovaní pouštních oblastí nebo kontaminované půdy. Potraviny a plodiny pro výrobu biopaliv by mohly být ve velkém pěstovány na mnoha místech, kde to dosud nebylo možné. I v takových nehostinných oblastech jako jsou pouště, rozsáhlé skládky po bývalých těžebních a zpracovatelských provozech, a to i díky levným přírodním hnojivům s obsahem zeolitu.

Porézní zeolit jako přísada do hnojiva

 

Nejnovější četné studie naznačují, že takové biohnojivo by mohlo být v blízké budoucnosti použito na podporu zemědělství. Jak v rozvinutém, tak rozvojovém světě. Je to jedna z možností, jak se lze vyhnout a předcházet vážným ekologickým důsledkům spojených s nadměrným používáním chemických hnojiv. Biohnojivo s přidaným zeolitem umožňuje řízené uvolňování živin, regulaci vody a ideální prostředí pro pěstování plodin.

Odpad po těžbě uhlí

polelol
Biohnojivo s přidaným zeolitem umožňuje řízené uvolňování živin, regulaci vody a ideální prostředí pro pěstování plodin.

 

Výzkumníci z University of Cambridge například studovali chování různých plodin na odpadovém substrátu z míst bývalé uhelného dolu v Nottinghamshire. Použili odpad z místa těžby jako půdní substrát, na kterém jim rostla řepka, len, cukrová řepa a kukuřice. S přidanými různými přísadami hnojiva, zeolitu, vápna nebo biohnojiva. Pěstovali tyto plodiny i na neobohaceném uhelném odpadu samotném jakož i na klasické vzorku zahradní půdy. Rostliny pěstované na uhelných odpadech s přidaným biohnojivem dosahovaly téměř dvojnásobek hmotnosti a výnosy než ty pěstované v zahradní půdě nebo uhelném odpadu s přidaným hnojem. Dosáhly více než dvojnásobek hmotnosti a výnosu plodin na uhelném odpadu s přídavkem biohnojiva se zeolitem.

Kontaminovaný odpad se stává úrodnější?

zeolit a půda
Pokud je směs přidána do půdního substrátu zvyšují se populace mikroorganismů odpovědných za nitrifikaci, což je životně důležité pro výživu rostlin

 

Horninový odpad po těžbě uhlí je často vysoce kontaminován zbytkovými kovovými prvky. Obsažené chemické prvky však mohou být ionizované pomocí biohnojiva. V důsledku čehož jsou živiny nezbytné pro růst k dispozici pro příjem rostlinami. Vzhledem k tomu, že organický odpad ve směsi se rozkládá, vytváří amonné ionty, které se usazují na povrchu zeolitu. Pokud je směs přidána do půdního substrátu zvyšují se populace mikroorganismů odpovědných za nitrifikaci, což je životně důležité pro výživu rostlin. Biologické hnojivo také pomáhá rostlinám rozvinout husté kořenové systémy, které stabilizují půdu před erozí.