Cestování
Škola v přírodě a její role v životě dětí

Škola v přírodě a její role v životě dětí

Škola v přírodě
Škola v přírodě přiblíží dětem různé krásy Slovenska

Škola v přírodě v sobě skrývá mnohem víc než to, co si většina rodičů uvědomuje. Mnoho z jejích cílů a funkcí zůstává nepovšimnutých a přitom jsou pro jejich děti nesmírně důležité. Co tedy je, resp. by mělo být cílem každé školy v přírodě? Proč se něco takového vůbec realizuje a proč je důležité dopřát svému dítěti i takový druh zážitku? Odpovědím na tyto otázky je věnován náš dnešní článek.

Zkouška, která stojí za to

Škola v přírodě je těžkou zkouškou pro rodiče, učitele, ale především pro samotné děti. Většinou je to jejich první delší pobyt mimo domov, pryč od rodičů a ve zcela jiném prostředí, než na jaké byly dosud zvyklé. Nicméně, jedním z hlavních cílů školy v přírodě je právě toto – naučit děti zvládat i několikadenní odloučení od rodiny.
Pedagogové se shodují, že např. při týdenních pobytech je pro děti kritický hlavně první večer odloučení, protože nejsou ještě zvyklé trávit noci bez svých rodičů, ale také 4. – 5. den, kdy u dětí pomine rozčarování ze všeho nového a zasteskne se jim za domovem, jejich pokojíčkem a, samozřejmě, za rodiči. Je však úkolem pedagogů, aby tyto menší krize zvládli s přehledem a dětem připravili dostatečně “hustý” a poutavý program, aby odpoutali jejich pozornost.

Škola v přírodě – učení formou zážitků

Další funkcí, kterou má škola v přírodě, je poznávání nových věcí (proto se to nazývá ŠKOLA v přírodě) formou zážitků. V první řadě je má naučit rozpoznávat rostliny a zvířata typické pro lesní společenství, má jim vylepšit orientaci v prostoru, ale také jim ukázat zajímavosti některých měst a obcí. Takto nabyté vědomosti jsou u dětí mnohdy mnohem efektivněji využívány než fakta, které se je snažíme naučit ve škole pomocí pouček a učebnic.

Děti v kolektivu

Škola v přírodě
Děti poznávají rostliny a zvířata přímo v terénu

V neposlední řadě by je měla škola v přírodě naučit i lepší spolupráci v kolektivu, což bude pro ně důležité ještě mnoho následujících let, které stráví na základní, střední, vysoké škole či v práci. Děti se během pobytu ve škole v přírodě lépe poznají, vzniknou u nich pevnější kamarádství a také se naučí jak vycházet i s jinými dětmi, zejména pokud jsou doma jedináčky.