Bydlení a zahrada
Kouzelník a kouzelnické vystoupení

Kouzelník a kouzelnické vystoupení

Kouzelnické vystoupení je určeno pro pobavení lidí. Proto musí mít kouzelník dobrý repertoár triků a musí být připravený na každou situaci, která může během představení nastat. Teda musí ovládat nejen své triky, ale rovněž musí umět dobře improvizovat.

Tajemství úspěchu

kúzelník
Kouzelník Peter Šesták

Lidé platí za vystoupení proto, aby se pobavili. Nevědí, jak se triky dělají a rádi se nechají přesvědčit, že kouzelník je doopravdy schopný čarovat. Proto, aby kouzelník očekávání diváků uspokojil na 100%, musí své triky a kouzla ovládat naprosto dokonale. Co se samotných kouzel a triků týče, zde nezáleží pouze na tom, zda se trik povede nebo ne, ale i na tom, jakým stylem je trik předveden. Protože jak již bylo v několika článcích řečeno, v případě kouzelnictví jde o oklamání mozků a očí a toho právě dokonalým provedením kouzelník dosáhne. Při vystoupení na jevišti je dále potřebný neustálý oční kontakt a zaujetí obecenstva slovy.

Aby bylo vystoupení co nejlepší, repertoár triků by měl být rozmanitý, ale je dobré, když triky nějakým způsobem na sebe navazují. Je tedy potřeba začít jednoduchými kouzly a postupně se dostávat k těm nejlepším a zároveň nejsložitějším zlatým hřebům večera. Toto je řešení toho, jak kouzelník dokáže udržet publikum v napětí až do konce svého představení.

Rovněž je dobré, pokud je celé představení zahalené jakousi rouškou mysticity. To přinutí diváka, aby během celého představení dával pozor, co kouzelník dělá, a nenechal se rozptylovat jinými věcmi. Používat různé rekvizity a dokázat odlákat pozornost diváka v momentu, kdy to kouzelník potřebuje, zabrání tomu, aby diváci měli dostatek času na přemýšlení o tom, jak vlastně triky fungují. Všechno záleží pouze na kreativitě kouzelníka a toho, jak dobře dokáže zkomponovat všechny prvky představení do jednoho celku.

Aplaus je odměna pro kouzelníka

Důležitou částí vystoupení je samozřejmě aplaus. Díky němu kouzelník ví, že publiku se vystoupení líbilo a že bylo perfektně předvedené. Aplausem nebo uznáním ale nemusí být pouze tleskání, ale i výkřiky překvapení nebo zalapání po dechu. Tehdy kouzelník ví, že jeho triky jsou dobré, že zaujaly a že lidé budou z vystoupení odcházet spokojení.

kouzelník
Kouzelnický program i pro nejmenší